Επίσημη Μετάφραση

Σε συναλλαγές σας με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, με ελληνικές αλλά και ξένες αρχές, η χρήση της επίσημης μετάφρασης είναι απαραίτητη ώστε να πιστοποιηθεί η εγκυρότητα και η ορθότητα της.

Η επίσημη, ή αλλιώς επικυρωμένη ή πιστοποιημένη, μετάφραση φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του προσώπου που βάσει νόμου έχει το δικαίωμα να μεταφράζει και να επικυρώνει.

Αξιοποιώντας τον νόμο 4194/2013 Φ.Ε.Κ. Α΄ 208/2013, συνεργαζόμαστε με δικηγόρους οι οποίοι ανήκουν στον Δικηγορικό Σύλλογο και κατέχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επικυρώσουν τις μεταφράσεις σας ώστε αυτές να γίνουν δεκτές από τον εκάστοτε φορέα, υπηρεσία ή αρχή στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Επίσημη Μετάφραση

Με βάση λοιπόν τον παραπάνω νόμο, οι μεταφράσεις σας γίνονται επίσημες και έχουν την ίδια ισχύ με την πρώην Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σημειώστε ότι η χρήση της επίσημης μετάφρασης μπορεί πολλές φορές να είναι απαραίτητη και σε συναλλαγές σας με ιδιωτικές υπηρεσίες. Θα ήταν καλό λοιπόν, όταν αποφασίσετε να μας αποστείλετε τα έγγραφα σας, να μας ενημερώσετε για το εάν χρειάζεστε επίσημη μετάφραση ή όχι.

Γιατί να μας επιλέξετε

 • 1

  Άριστο αποτέλεσμα

 • 2

  Ταχύτητα & συνέπεια

 • 3

  Εξειδικευμένοι συνεργάτες

 • 4

  Ανταγωνιστικές τιμές